ondo

新竹の猫 / 坂内拓 / STORY

¥42,728(税抜)

STORY

坂内拓 Taku Bannai

多摩美術大学グラフィックデザイン科卒業。MJイラストレーションズ修了。

広告、書籍装画、雑誌を中心に幅広く活動する。

HP : https://www.bannaitaku.jp

Twitter : @TakuBannai

Instagram : @takubannai